Marjo Floris

Verlies kan van de ene op de andere dag je leven totaal veranderen. Rouw is een natuurlijke reactie op een ingrijpend verlies. Je weet soms niet hoe je je leven weer vorm moet gaan geven. Het verlies verweven in je leven kost tijd en energie en het vraagt moed om het aan te gaan.
Iedereen ervaart het anders en alle emoties kunnen door elkaar heen lopen. Verlies, sterven en rouw zijn geen vertrouwde onderwerpen voor de meeste mensen.
Rouw raakt alle dimensies en niveaus van iemands leven. Het is meer dan alleen droefheid.
Het roept een heel scala aan gevoelens op, van angst en agressie tot schuld, verwarring, opluchting en nog zoveel meer. Het raakt niet alleen onze emoties, maar dringt door in elk levensgebied.
Het kan dan helpen om daar over te praten zodat je al je verdriet, zorgen en emoties niet alleen hoeft te dragen

Als je stilstaat

Als je stilstaat
Dan kan niemand zien
Dat je verdwaald bent op jouw weg
De weg die je te gaan hebt
Van overleven naar leven

Als je stilstaat
Kun je voelen
Dat je niet weet, niet kent, niet ziet
Waar in je hart en wezen
Het zonlicht is gebleven

Als je stilstaat
Kom ik naast je staan
Naar je kracht en overleving
Naast je pure en gekwetste kind

Ik luister in vertrouwen
Dat jij met alles wat er is
Jouw weg, jouw licht, jouw schaduw
En jouw beweging vindt

(Floortje Agema uit “jij wordt gekend”)